Bord for restaurant

Først bør man velge et bord som ikke er altfor sensitivt for flekker fra mat og drikke. Deretter bør man også ta hensyn til hvilken type kunder som kommer til å sitte ved bordene. Én type kundekrets vil kanskje heller sitte ved et kafébord med moderne design og estetikk, mens en annen foretrekker en mer klassisk og tradisjonell restaurantinnredning. Siden restaurantbordene spiller en sentral rolle i måltidet, lønner det seg å velge den riktige bordmodellen fra begynnelsen av. Når man velger et bord till restaurant, handler det ikke bare om design og de riktige fargene. Man bør også ta hensyn til praktiske faktorer. Et aspekt er muligheten til å kunne flytte på bordene i restauranten etter ulike behov. Her spiller selvfølgelig størrelsen en stor rolle, siden det for eksempel er enklere å flytte rundt på to småbord (60 x 60) enn et stort bord (120 x 60). Riktig design på bordet kan også gjøre det enklere for de ansatte å vaske og rydde restauranten.

Bord for restaurant AZ Design