KONFERANSEBORD FOR FLEKSIBLE MØTER

Når det nærmer seg en konferanse, er det lurt å se over konferansebordene sine. Møter og konferanser blir stadig mer teknologisk intensive.

Videomøter blir mer og mer vanlig, og derfor blir skjermer og projektorer som er koblet til konferansebordet en selvfølge. Det kan være verdt å investere i en powerboks til konferansebordet, og for å holde energien oppe gjennom lange konferanser er et hev- og senkbart konferansebord en god investering. 

Konferansebord