ERGONOMISKE SKRIVEBORD

Det er viktig at det daglige arbeidet skjer i et miljø som er godt tilpasset, og for kontorarbeidere er tilgangen til ergonomisk riktige møbler vesentlig for å ikke pådra seg skader under arbeidet.

Når man har gode arbeidsforutsetninger, jobber man mer effektivt – noe som selvfølgelig er positivt for den bedriften man jobber for.

Derfor er det i enhver arbeidsgivers interesse å utstyre alle ansatte med hev- og senkbare skrivebord og andre kontormøbler som hjelper dem å utføre arbeidet sitt på en så god måte som mulig. 

Satse på ett ergonomiskt skrivebord.